Kto może skorzystać z Zespołu Leczenia Domowego?

Zgłoszenie do leczenia następuje przez samego pacjenta, jego rodzinę, oddział szpitalny, pomoc społeczną lub inne instytucje i osoby  zainteresowane osobiście, telefonicznie lub listownie.

W każdej z wymienionych sytuacji pacjent wyraża zgodę na udzielanie świadczeń.

Po zgłoszeniu odbywa się wizyta lekarza psychiatry, który dokonuje oceny i kwalifikuje pacjenta do leczenia przez Zespół, a w przypadku braku wskazań kieruje do innej, właściwej formy leczenia czy rehabilitacji.

Do leczenia w Zespole Leczenia Domowego kwalifikowani są pacjenci, którzy:

  • zakończyli leczenie w oddziale całodobowym lub dziennym i wymagają dalszych, intensywnych oddziaływań socjoterapeutycznych, farmakologicznych i rehabilitacyjnych
  • z którymi nie udało się uzyskać trwałej efektywnej współpracy w leczeniu, w warunkach oddziału szpitalnego lub poradni (chorzy wielokrotnie hospitalizowani)
  • z uwagi na poważne dysfunkcje somatyczne nie mogą korzystać z leczenia w poradni, a wymagają opieki psychiatrycznej.