Superwizja grupowa i indywidualna

Superwizja jest ważnym narzędziem zwiększania efektywności pracy i rozwoju zawodowego osób pomagających.

Superwizja to wzajemna wymiana doświadczeń i przemyśleń. Jest okazją do wspólnej analizy nad źródłami trudności, szukaniem istoty problemu, dochodzeniem do nowych rozwiązań.

W wielu sytuacjach jest to także odkrywanie swoich nieuświadamianych wcześniej uczuć i przekonań tkwiących u podstaw napotykanych barier w pracy z klientami.

Grupa Balinta

Grupa Balinta jest jedną z możliwości treningowych, oferowaną między innymi pracownikom służby zdrowia, szkolnictwa,  pomocy społecznej. Uczestnicząc w Grupie Balinta otrzymamy wsparcie emocjonalne, które sprawi, że lepiej poradzimy sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym.

Chętnych prosimy o kontakt

OFERTA SZKOLENIOWA

„Komunikacja interpersonalna”

Proponowana oferta przez skierowana jest głównie dla pracowników dydaktycznych.

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy i umiejętności skutecznego komunikowania się w codziennym życiu zawodowym. Aktywne uczestniczenie w zajęciach pokaże w jaki sposób dzięki nowoczesnym technikom i  metodom skutecznie porozumiewać się z innymi ludźmi

Program szkolenia:

 • co to jest komunikacja i jej znaczenie,
 • techniki doskonalenia kontaktów z ludźmi,
 • komunikacja niewerbalna. Znaczenie języka ciała,
 • komunikacja werbalna,
 • utrudnienia w porozumiewaniu się i ich przezwyciężanie,
 • znaczenie aktywnego słuchania.

Metody i środki szkolenia

 • interaktywny mini wykład z wykorzystaniem multimediów,
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe.

„Zaburzenia odżywiania”

Proponowana oferta przez skierowana jest głównie dla pracowników dydaktycznych.

Celem szkolenia teoretyczno – warsztatowego jest  poznanie problemów zaburzeń odżywiania, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki przebiegu anoreksji i bulimii.

Tematyka szkolenia:

 • źródła i przyczyny zaburzeń odżywiania,
 • mechanizmy towarzyszące anoreksji i bulimii ( np. predyspozycje psychiczne, relacje  z rodziną i   rówieśnikami ),
 • zasady i założenia terapii zaburzeń odżywiania,
 • skuteczne sposoby leczenia oraz profilaktyka zaburzeń odżywiania.

Metody i środki szkolenia:

 • interaktywny mini wykład z wykorzystaniem multimediów,
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe.

„Profilaktyka zachowań ryzykownych”

Proponowana oferta przez skierowana jest głównie dla pracowników dydaktycznych.

Szkolenie w części teoretycznej koncentruje się na najnowszych trendach w pracy profilaktycznej i ma na celu dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy na temat zachowań ryzykownych .

Tematy szkoleniowe:

 • przyczyny zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży,
 • założenia i specyfika działań profilaktycznych,
 • zapoznanie się z założeniami programów profilaktycznych rekomendowanych przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii,
 • opracowanie nowoczesnego programu profilaktycznego,
 • doskonalenie umiejętności profilaktycznych .

Metody i środki szkolenia:

 • interaktywny mini wykład z wykorzystaniem multimediów,
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe.

„Wypalenie zawodowe”

Proponowana oferta przez skierowana jest głównie dla pracowników dydaktycznych.

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy na temat tego czym jest i w jaki sposób zapobiegać wypaleniu zawodowemu. Ponadto uczestnicy będą mieli możliwość wypracowania indywidualnego sposobu radzenia sobie z wypaleniem zawodowym w oparciu o zdobytą wiedzę  i zdiagnozowane własne ograniczenia i potencjał.

Tematyka szkolenia:

 • zapoznanie i usystematyzowanie wiedzy na temat  wypalenia zawodowego
 • czym jest wypalenie zawodowe,
 • czynniki ryzyka wypalenia zawodowego,
 • profilaktyka wypalenia zawodowego.
 • praca warsztatowa w zakresie: motywacji do wyboru zawodu i pozostawania w nim, szukanie źródeł satysfakcji i źródeł frustracji z wykonywanej pracy a także przyglądnięcie się własnej pozycji w stosunku do współpracowników, przełożonych i podwładnych.

Metody i środki szkolenia

 • interaktywny mini wykład z wykorzystaniem multimediów,
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe.

  

Szkolenia prowadzimy na potrzeby określonej grupy, w naszej siedzibie, lub u klienta.

 Chętnych prosimy o kontakt.