Różne grupy specjalistyczne działające na rzecz zdrowia psychicznego mają do dyspozycji odmienne umiejętności i wiedzę, a współpraca ułatwia im wypracowanie odpowiedniego podejścia do problemów zdrowotnych, dlatego pracownicy zespołu wywodzą się z różnych środowisk zawodowych.

W jaki sposób zespół niesie pomoc?

Zespół pomaga pacjentom określić, w jakim zakresie potrzebują pomocy, rozwija mocne strony pacjenta, wypracowuje rozwiązania obecnych problemów, kontroluje postępy w leczeniu i pomaga pacjentowi wrócić do zdrowia.

Wizyty.

Spotkania z pacjentem odbywają się sam na sam, w grupie z innymi pacjentami, lub z rodziną i przyjaciółmi. Wszyscy pracownicy zespołu posiadają niezbędne kompetencje zawodowe, ale w razie potrzeby mogą powołać się na właściwe sobie umiejętności zawodowe. W skład zespołu wchodzą:

  • Psychiatrzy
  • Pielęgniarki specjalistki pielęgniarstwa psychicznego 
  • Pracownicy opieki      społecznej
  • Psycholodzy
  • Psychoterapeuci
  • Terapeuci środowiskowi

Metody pracy.

Poszczególni członkowie zespołu pracują z pacjentem indywidualnie. Zespół jednakże spotyka się regularnie, aby przedyskutować ogólny obraz sytuacji pacjenta i potrzebne mu wsparcie, opracować najlepszy sposób leczenia i zdecydować, który członek zespołu będzie bezpośrednio pracować z pacjentem i przyjmie na siebie rolę głównego koordynatora opieki (keyworker).

Rola głównego koordynatora opieki.

Opiekę pacjenta zazwyczaj koordynuje terapeuta środowiskowy lub pielęgniarka. Ich zadaniem jest poznać dokładnie potrzeby pacjenta, jego problemy i jak sobie z nimi radzi, rozpoznać mocne strony pacjenta, przedyskutować z pacjentem plan opieki, zaoferować wsparcie, informacje i porady, upewnić się, że pacjent rozumie plan opieki i że wszyscy członkowie zespołu działają wspólnie na rzecz pacjenta.

Plan opieki (plan powrotu do zdrowia).

Wszystkie elementy leczenia i pomocy dla danego pacjenta są wyszczególnione w formie planu opieki. 

Poufność.

Członkowie zespołu traktują wszelkie informacje na temat pacjenta na tych samych zasadach poufności, jak w przypadku lekarzy i pracowników służby zdrowia. Informacje dotyczące pacjenta są jednak przekazywane w obrębie zespołu, aby zapewnić pacjentowi jak najlepszą opiekę. Zespół może się również kontaktować z lekarzem pierwszego kontaktu, lub innymi lekarzami, pod których opieką pozostaje dany pacjent.

Zaangażowanie rodziny i przyjaciół.

Zespół często współpracuje z rodziną, ale w takich przypadkach również obowiązuje ich zasada poufności danych pacjenta, w związku z czym wymagana jest zgoda pacjenta na włączenie rodziny. Zespół oferuje również wsparcie i pomoc grupową dla rodzin pacjentów.

Tabletki czy terapia?

Wybór metody leczenia zależy od tego, co w danym momencie jest najskuteczniejsze, biorąc również pod uwagę preferencje pacjenta. Zazwyczaj poprawa następuje na skutek stosowania leków w połączeniu z terapią.