Każdy pacjent przyjęty do Zespołu ma indywidualnie ustaloną opiekę terapeutyczną i realizuje indywidualny program terapeutyczny. Oznacza to, że terapeuta podstawowy wraz z lekarzem i innymi członkami zespołu systematyczne i aktywnie monitorują stan zdrowia i sytuację życiową pacjentów, motywują ich do współpracy oraz wspierają ich funkcjonowanie w różnych obszarach życia w ramach wizyt w miejscu zamieszkania pacjenta oraz poprzez różne inne formy terapeutyczne w siedzibie zespołu.

W OFERCIE ZESPOŁU ZNAJDUJĄ SIĘ:

 • Porady psychiatryczne w siedzibie zespołu i domu pacjenta.
 • Opieka psychologiczna i pielęgniarska realizowana w ramach wizyt domowych.
 • Sesje psychoterapii indywidualnej, grupowej i rodzinnej.
 • Organizowanie pomocy socjalnej.
 • Profilaktyka zdrowia psychicznego.

W zakresie proponowanej terapii Zespół realizuje zasadę optymalnego łączenia leczenia

farmakologicznego oraz oddziaływań psychoterapeutycznych i psychospołecznych.

NAJCZĘŚCIEJ ZGŁASZAJĄ SIĘ DO NAS OSOBY Z POWODU:

 • schizofrenii i innych zaburzeń urojeniowych,
 • zespołów otępięnnych (rożnego pochodzenia)
 • depresji
 • zaburzeń lękowych,
 • natręctw,
 • fobii społecznych
 • choroby maniakalno - depresyjnej