Terapia pedagogiczna i psychologiczna

Skierowana do dzieci z:

 • deficytami rozwojowymi
 • z opóźnionym rozwojem psychoruchowym
 • trudnościami wychowawczymi
 • ADHD
 • trudnościami w nauce
 • niepełnosprawnością intelektualną
 • zaburzeniami zachowania
 • autyzmem
 • zespołem Aspergera

Cennik

 • Ocena rozwoju dziecka od 1 do 10 roku życia – 130 zł
 • Opracowanie indywidualnego programu terapeutycznego do pracy z dzieckiem w domu – 160zł
 • Zajecia indywidualne z psychologiem – 110 zł
 • Diagnoza integracji sensorycznej. Składa się z wywiadu, obserwacji i opinii – 260 zł /120min
 • Terapia. Zajęcia indywidualne z Integracji Sensorycznej – 110 zł