NA CZYM POLEGA ZABURZENIE?

Zaburzenia integracji sensorycznej to wynikające z wadliwej organizacji lub minimalnych uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego zakłócenia w procesie przetwarzania informacji zmysłowych. Sprawiają one, że układ nerwowy niewłaściwie ocenia docierające do niego treści i wysyła do mózgu zniekształcone dane na temat wrażeń zmysłowych. W efekcie sygnały z układów sensorycznych nie są przetwarzane na właściwe reakcje. Człowiek nie może skutecznie reagować na sytuację, w jakiej się znajduje. Zaburzenia integracji sensorycznej wywierają negatywny wpływ na wszystkie sfery funkcjonowania człowieka. Dlatego istotne jest szybkie postawienie diagnozy i rozpoczęcie terapii.

TERAPIA

Terapia integracji sensorycznej opiera się przede wszystkim na mechanizmie plastyczności neuronalnej, czyli zdolności układu nerwowego do modyfikacji mających na celu odzyskiwanie utraconych funkcji. W przypadku integracji sensorycznej zmiany te mogą nastąpić pod wpływem kontrolowanej, odpowiednio dobranej stymulacji zmysłowej.

EFEKTYWNOŚĆ TERAPII ZABURZEŃ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Efektywność terapii integracji sensorycznej wynika w głównej mierze z tego, że pod jej wpływem  kształtują się nowe oraz reorganizują dotychczasowe połączenia synaptyczne w ośrodkowym układzie nerwowym. Zauważalne skutki omawianej terapii to:

  • polepszenie przetwarzania bodźców sensorycznych;
  • normalizacja napięcia mięśniowego;
  • regulacja równowagi;
  • odbudowanie schematu ciała oraz percepcji ciała w przestrzeni;
  • poprawa sprawności ruchowej;
  • udoskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej;
  • zmniejszenie ilości zachowań autostymulujących;
  • poprawa koncentracji uwagi.

Cennik:

Diagnoza integracji sensorycznej – składa się z wywiadu, obserwacji i opinii – 260 zł /120min

Terapia – zajęcia indywidualne z Integracji Sensorycznej – 110 zł/ 45 min