Poradnictwo psychologiczne to forma pomocy oferowana ludziom przeżywającym kryzysy rozwojowe lub mającym trudności przystosowawcze. Odbywa się ono w formie kilku spotkań, których celem jest zidentyfikowanie problemu i poszukiwanie sposobu jego rozwiązania.