Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci udziela świadczeń z zakresu opieki dziennej psychiatrycznej, w tym diagnostyki, leczenia oraz rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi, a także działań edukacyjno-konsultacyjnych dla rodziców, opiekunów dziecka.

Obecnie pacjentami oddziału są dzieci z grupy wiekowej 4 – 7 lat.

Przyjęcia do oddziału odbywają się w trybie planowym, co oznacza, że Pacjenci powinni posiadać skierowanie do ww. Oddziału, na podstawie którego wyznaczony zostanie termin przyjęcia. Skierowanie powinno być wystawione przez lekarza udzielającego porad w ramach NFZ, np. psychiatrę, pediatrę, lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Do leczenia w Oddziale Dziennym nie kwalifikują się pacjenci z czynną agresją, którą zagrażają sobie lub otoczeniu.

Czas pobytu w Oddziale Psychiatrycznym Dziennym dla Dzieci i Młodzieży uzależniony jest od potrzeb indywidualnych pacjenta i wynosi od 10 do 217 dni.

Oddział jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -14.00. W tym czasie realizowany jest program terapeutyczny oraz obowiązek szkolny. Pacjenci mają zapewniony obiad o godz. 12.00.

W przypadku wystąpienia sytuacji skutkującej nieobecnością pacjenta w Oddziale, rodzice/ opiekunowie powinni niezwłocznie poinformować o tym personel Oddziału.

 

ADRESY NASZYCH PORADNI:

ZIELONA GÓRA: ul. Jasna 12/1u
tel: 782 614 637
gizli