Świadczenia w Poradni realizowane są dla dzieci poniżej 7 roku życia, dzieci i młodzieży objętej obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcących się w szkołach ponadpodstawowych – do ich ukończenia, jednak nie później niż do ukończenia 21 roku życia a także ich rodzin lub opiekunów prawnych.

Świadczenia w poradni udzielane są bezpłatnie i bez skierowania.

W naszej poradni najmłodsi pacjenci oraz ich rodziny otrzymają opiekę wykwalifikowanej kadry – psychologów, psychoterapeutów oraz terapeuty środowiskowego.

Dla dzieci i młodzieży, które borykają się z różnymi zaburzeniami zarówno zachowania, jak i emocjonalnymi, ale nie wymagają interwencji psychiatry.

ADRESY NASZYCH PORADNI:

ZIELONA GÓRA: ul. Jasna 12/1u
tel: 782 614 637
NOWA SÓL: ul. Kupiecka 17
tel: 506 925 154
SULECHÓW:  ul. Żeromskiego 38
tel. 505 510 830
WSCHOWA:  ul. Daszyńskiego 2
tel. 572 820 481
gizli