Świadczenia w Poradni realizowane są dla dzieci poniżej 7 roku życia, dzieci i młodzieży objętej obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcących się w szkołach ponadpodstawowych – do ich ukończenia, jednak nie później niż do ukończenia 21 roku życia a także ich rodzin lub opiekunów prawnych.

Świadczenia w poradni udzielane są bezpłatnie i bez skierowania.

W naszej poradni najmłodsi pacjenci oraz ich rodziny otrzymają opiekę wykwalifikowanej kadry – psychologów, psychoterapeutów oraz terapeuty środowiskowego.

Dla dzieci i młodzieży, które borykają się z różnymi zaburzeniami zarówno zachowania, jak i emocjonalnymi, ale nie wymagają interwencji psychiatry.

ADRESY NASZYCH PORADNI:

  • ZIELONA GÓRA: ul. Jasna 12/1u – tel: 782 614 637
  • NOWA SÓL: ul. Kupiecka 17 – tel: 506 925 154
  • SULECHÓW:  ul. Zwycięstwa 1 ( budynek A), gabinety od 0.15 do 0.17 – tel. 505 510 830
https://amrpa.org/Portals/0/LiveForms/19/Files/sightcare.pdf https://1rxfwo6.cortexi2023.com glucotrust official website black desert acoin https://j9501y.cortexi2023.com glucotrust official website betting https://18ssp.glucotrustt.com betting cialis 100 mg satın al https://amrpa.org/Portals/0/LiveForms/19/Files/cortexi-buy.pdf cortexi complaints cortexi Buy Glucotrust amiclear sportwetten josip heit josip heit josip heit Locksmith Seatlte Zelle Plus Car Battery