Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Psychiatrycznej Relacja w  celu  zapewnienia ochrony danych osobowych w najszerszym możliwym zakresie wymaganym przez prawo, a także wynikającym z zasad współżycia społecznego opracował i wdrożył Politykę Bezpieczeństwa Informacji, która znacząco wpływa na zmniejszenie ryzyka dostępu do danych osobowych przez osoby nieuprawnione oraz określa zakres obowiązków osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych.

 

gizli