Zespół Leczenia Środowiskowego (ZLŚ)

(ZLŚ) zapewnia intensywne leczenie osobom pełnoletnim. Oferta kierowana jest w szczególności do pacjentów:

 • ze względnymi wskazaniami do hospitalizacji psychiatrycznej, pozostających ze  względów terapeutycznych w środowisku domowym
 • które zakończyły leczenie w oddziale całodobowym lub dziennym, ale wymagają dalszych intensywnych oddziaływań psychoterapeutycznych, farmakologicznych i rehabilitacyjnych
 • z którymi nie udało się uzyskać trwałej, efektywnej współpracy podczas leczenia w oddziale szpitalnym lub poradni.

W ramach ZLŚ nie leczymy pacjentów:

 • posiadających bezwzględne wskazania do hospitalizacji psychiatrycznej całodobowej (bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia chorego lub jego otoczenia)
 • niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania, którzy nie mają opieki zapewniającej sprawy bytowe
 • uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych
 • których stan somatyczny wymaga leczenia w szpitalu ogólnym;
 • które nie wyrażają zgody na leczenie.

Takich pacjentów kierujemy do innych form pomocy.

Formy pomocy:

Zależnie od etapu leczenia i stanu zdrowia pacjenta, leczenie środowiskowe realizowane jest w siedzibie ZLŚ albo w trybie wizyt domowych.

W ramach leczenia środowiskowego oferujemy:
 • diagnostykę psychiatryczną i psychologiczną
 • leczenie farmakologiczne i psychoterapeutyczne
 • rehabilitację psychiczną
 • niezbędne badania kontrolne oraz konsultacje w oparciu o bazę diagnostyczną Ośrodka
W ofercie mieszczą się również:
 • organizacja systemu wsparcia w środowisku pacjenta
 • wsparcie dla młodych osób po przebytej psychozie
 • wsparcie dla rodzin pacjentów,

Przyjęcia do ZLŚ:

 • Do ZLŚ z prośbą o objęcie opieką pacjent może zgłosić się sam, zgłoszenia może dokonać lekarz prowadzący z poradni zdrowia psychicznego lub z oddziału całodobowego, a także rodzina pacjenta lub pracownik opieki społecznej.
 • Leczenie środowiskowe odbywa się wyłącznie za zgodą pacjenta, po kwalifikacyjnym badaniu przeprowadzonym przez zespół terapeutyczny.
 • Skierowanie od lekarza jest warunkiem koniecznym przyjęcia na terapię.

ADRESY NASZYCH PORADNI:

 • ZIELONA GÓRA: ul. Jasna 12/1u – tel: 782 614 637
 • NOWA SÓL: ul. Wojska Polskiego 37 – tel: 669 132 411
 • SULECHÓW: ul. Zwycięstwa 1 ( budynek A), gabinety od 0.15 do 0.17 – tel. 505 510 830
https://amrpa.org/Portals/0/LiveForms/19/Files/sightcare.pdf https://1rxfwo6.cortexi2023.com glucotrust official website black desert acoin https://j9501y.cortexi2023.com glucotrust official website betting https://18ssp.glucotrustt.com betting cialis 100 mg satın al https://amrpa.org/Portals/0/LiveForms/19/Files/cortexi-buy.pdf cortexi complaints cortexi Buy Glucotrust amiclear sportwetten josip heit josip heit josip heit Locksmith Seatlte Zelle Plus Car Battery cialis satın al casinolevant viagra sipariş ver Sight Care Official WebSite cialis 5 mg satın al vega 100 cialis sipariş cialis sipariş kamagra vega 100 mg vega 100 mg shein page3 sitemap cialis 100 mg cialis cialis 5 mg cialis 100 mg https://fim.uni.edu.pe/sitemap.xml https://languagescience.umd.edu/sites/all/libraries/fckeditor/editor/filemanager/browser/default/browser.html?Connector=%2F%2Fvidicp%2Edolarkurum%2Ecom%2Faafdead https://languagescience.umd.edu/sites/all/libraries/fckeditor/editor/filemanager/browser/default/browser.html?Connector=%2F%2Fvidicp%2Edolarkurum%2Ecom%2Faafdead 1 1 1