Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Psychiatrycznej - Relacja

Podstawowym celem działalności Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Psychiatrycznej "Relacja" jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej opieki psychiatrycznej przez osoby do tego uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania praw pacjenta oraz stosowaniu właściwych metod diagnostycznych i leczniczych zgodnie z obowiązującymi standardami.

Zadania realizowane przez Ośrodek to:

  • Prowadzenie terapii oraz aktywna opieka nad chorymi rozumiana jako konsultacje specjalistyczne w domu chorego i siedzibie Ośrodka.
  • Zapewnianie systemu wsparcia psychicznego i socjalnego dla tworzenia warunków godnego życia pacjentów wymagających specjalistycznej opieki psychiatrycznej.
  • Rozwijanie i propagowanie wiedzy na temat umacniania i przywracania zdrowia psychicznego.

 


Uważamy, że zdrowie psychiczne i satysfakcjonujące funkcjonowanie jest fundamentalnym dobrem osobistym każdego człowieka.

Nasza praca z pacjentem opiera się zaufaniu, poszanowaniu i zrozumieniu, dlatego bez względu na to, co myślisz, mówisz czy robisz, zawsze możesz liczyć na naszą pomoc.