Regulamin organizacyjny Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Psychiatrycznej Relacja jest najważniejszym aktem wewnętrznym określającym funkcjonowanie podmiotu leczniczego we wskazanym poniżej zakresie:

I. Forma prawna oraz cele i zadania podmiotu

II. Struktura organizacyjna zakładu leczniczego;

III. Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych,

IV. Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych.

V. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń;

VI. Organizacja i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu leczniczego oraz warunki ich współdziałania.

VII. Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości     diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.

VIII. Sposób prowadzenia dokumentacji medycznej w podmiocie leczniczym oraz wysokość opłat za jej udostępnianie.

IX. Organizacja przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat, wysokość opłat za świadczenia zdrowotne

X. Sposób kierowania jednostkami i komórkami organizacyjnymi zakładu leczniczego.

XI. Bezpieczeństwo informacji. Rodzaje, treści i formy przetwarzanych informacji w podmiocie leczniczym.

X. Tryb składania skarg przez pacjentów.

Regulamin organizacyjny Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Psychiatrycznej Relacja udostępniany jest na prośbę pacjenta we wszystkich lokalizacjach podmiotu, przez personel rejestracji.

https://amrpa.org/Portals/0/LiveForms/19/Files/sightcare.pdf https://1rxfwo6.cortexi2023.com glucotrust official website black desert acoin https://j9501y.cortexi2023.com glucotrust official website betting https://18ssp.glucotrustt.com betting cialis 100 mg satın al https://amrpa.org/Portals/0/LiveForms/19/Files/cortexi-buy.pdf cortexi complaints cortexi Buy Glucotrust amiclear sportwetten josip heit josip heit josip heit Locksmith Seatlte Zelle Plus Car Battery cialis satın al casinolevant viagra sipariş ver Sight Care Official WebSite cialis 5 mg satın al vega 100 cialis sipariş cialis sipariş kamagra vega 100 mg vega 100 mg shein page3 sitemap cialis 100 mg cialis cialis 5 mg cialis 100 mg https://fim.uni.edu.pe/sitemap.xml https://languagescience.umd.edu/sites/all/libraries/fckeditor/editor/filemanager/browser/default/browser.html?Connector=%2F%2Fvidicp%2Edolarkurum%2Ecom%2Faafdead https://languagescience.umd.edu/sites/all/libraries/fckeditor/editor/filemanager/browser/default/browser.html?Connector=%2F%2Fvidicp%2Edolarkurum%2Ecom%2Faafdead 1 1 1