Zespół Leczenia Środowiskowego (ZLŚ)

(ZLŚ) zapewnia intensywne leczenie osobom pełnoletnim. Oferta kierowana jest w szczególności do pacjentów:

 • ze względnymi wskazaniami do hospitalizacji psychiatrycznej, pozostających ze  względów terapeutycznych w środowisku domowym
 • które zakończyły leczenie w oddziale całodobowym lub dziennym, ale wymagają dalszych intensywnych oddziaływań psychoterapeutycznych, farmakologicznych i rehabilitacyjnych
 • z którymi nie udało się uzyskać trwałej, efektywnej współpracy podczas leczenia w oddziale szpitalnym lub poradni.

W ramach ZLŚ nie leczymy pacjentów:

 • posiadających bezwzględne wskazania do hospitalizacji psychiatrycznej całodobowej (bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia chorego lub jego otoczenia)
 • niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania, którzy nie mają opieki zapewniającej sprawy bytowe
 • uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych
 • których stan somatyczny wymaga leczenia w szpitalu ogólnym;
 • które nie wyrażają zgody na leczenie.

Takich pacjentów kierujemy do innych form pomocy.

Formy pomocy:

Zależnie od etapu leczenia i stanu zdrowia pacjenta, leczenie środowiskowe realizowane jest w siedzibie ZLŚ albo w trybie wizyt domowych.

W ramach leczenia środowiskowego oferujemy:
 • diagnostykę psychiatryczną i psychologiczną
 • leczenie farmakologiczne i psychoterapeutyczne
 • rehabilitację psychiczną
 • niezbędne badania kontrolne oraz konsultacje w oparciu o bazę diagnostyczną Ośrodka
W ofercie mieszczą się również:
 • organizacja systemu wsparcia w środowisku pacjenta
 • wsparcie dla młodych osób po przebytej psychozie
 • wsparcie dla rodzin pacjentów,

Przyjęcia do ZLŚ:

 • Do ZLŚ z prośbą o objęcie opieką pacjent może zgłosić się sam, zgłoszenia może dokonać lekarz prowadzący z poradni zdrowia psychicznego lub z oddziału całodobowego, a także rodzina pacjenta lub pracownik opieki społecznej.
 • Leczenie środowiskowe odbywa się wyłącznie za zgodą pacjenta, po kwalifikacyjnym badaniu przeprowadzonym przez zespół terapeutyczny.
 • Skierowanie od lekarza jest warunkiem koniecznym przyjęcia na terapię.

ADRESY NASZYCH PORADNI:

 • ZIELONA GÓRA: ul. Jasna 12/1u – tel: 782 614 637
 • NOWA SÓL: ul. Wojska Polskiego 37 – tel: 669 132 411
 • SULECHÓW: ul. Zwycięstwa 1 ( budynek A), gabinety od 0.15 do 0.17 – tel. 505 510 830
gizli