Badanie EEG jest elementem procesu diagnostycznego, zleca je lekarz prowadzący ( psychiatra udzielający świadczeń w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego w Ośrodku Relacja).

Badanie ze skierowaniem wykonywane jest nieodpłatnie u naszego podwykonawcy :

NSZOZ „Akson”

ul. Wazów 42

Zielona Góra

gizli