Poradnia udziela porad lekarskich, terapii prowadzonej przez specjalistę terapii uzależnień, psychologa lub instruktora psychoterapii uzależnień. Leczenie pacjentów bez ich zgody odbywa się na podstawie skierowania z komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych lub postanowienia sądu.

Do poradni leczenia uzależnień nie jest wymagane skierowanie!

ADRESY NASZYCH PORADNI:

NOWA SÓL: ul. Wojska Polskiego 37 – tel: 669 132 411