Diagnoza małego dziecka – monitorowanie rozwoju

Oferta skierowana jest do dzieci od 12 miesiąca życia.

Dynamika rozwoju przebiega indywidualnie u każdego dziecka. Warto stymulować jego rozwój poprzez ukierunkowane działania terapeutyczne. Jeśli obserwujecie Państwo opisane powyżej nieprawidłowości w zachowaniu dziecka podejmijcie interwencję wspólnie z nami.

Wczesna interwencja daje możliwość powrotu dziecka na prawidłowe tory rozwoju.

Jeśli obserwujecie Państwo niepokojące sygnały w zachowaniu swojej pociechy w postaci:

 • braku lub niekonsekwencji w reakcji na imię, na proste polecenia
 • nieprawidłowego kontaktu wzrokowego
 • braku gaworzenia, opóźnionego rozwoju mowy
 • braku wskazywania paluszkiem interesujących przedmiotów
 • nietypowości w zabawie, np. dziecko nie naśladuje, nie bawi się „ na niby”, nie pokazuje jakie „jest duże”, „jakie dobre”, nie podąża w zabawie opartej na relacji z bliskimi w „a ku ku”, „a mam cię”
 • regresu, czyli utraty umiejętności wcześniej osiągniętych przez dziecko

Cykl spotkań

Proponujemy cykl spotkań, które obejmują :

 • wywiad z rodzicami.
 • obserwację dziecka.
 • konsultację wraz z przekazaniem zaleceń do pracy na terenie domu.

Proces diagnostyczny autyzmu i zespołu Aspergera

1. wywiad diagnostyczny z rodzicem | koszt 200 zł

2. obserwacja dziecka z wykorzystaniem narzędzi diagnostycznych ADOS-2

 • omówienie wyników
 • przekazanie zaleceń / ustalenie procesu terapeutycznego | całkowity koszt tego etapu | koszt 350 zł

3. opinia wydawana  w przypadku postawienia diagnozy | koszt 120 zł

 • zaświadczenie wydawane w przypadku wykluczenia rozpoznania | bezpłatnie

4. Wizyta psychiatryczna | koszt 300 zł

gizli