Rodzaj świadczenia

Cena (zł)

Porada lekarska w siedzibie - dziecko

120

Porada/wizyta domowa w zasięgu komunikacji miejskiej

130

Porada/wizyta domowa poza zasięgiem komunikacji miejskiej

160

Porada lekarska w siedzibie

110

Porada psychologiczna w siedzibie

100

Sesja psychoterapii indywidualnej 


100

Sesja psychoterapii rodzinnej (uczestnik)

40

Sesja psychoterapii grupowej (uczestnik)

30