Cennik komercyjny

Diagnoza nozologiczna i funkcjonalna.

Przeprowadzana zespołowo – lekarz psychiatra dzieci i młodzieży, pedagog, psycholog oraz terapeuta Integracji Sensorycznej (np. Autyzm,Zespół Aspergera).

◈ Wywiad z rodzicami  – 160 zł

◈ Obserwacja dziecka (zespołowa) – 290zł / 90min

◈ Konsultacja psychiatryczna (wyłącznie ta grupa diagnostyczna) – 160 zł

◈ Opinia diagnostyczna  – 60zł