Jeśli obserwujecie Państwo niepokojące sygnały w zachowaniu dziecka takie jak:

 • wzmożoną lub obniżoną wrażliwość na bodźce
 • poszukiwanie lub unikanie dotyku
 • zatykanie uszu w reakcji na dźwięki
 • obniżony poziom koordynacji ruchowej
 • niewłaściwy poziom uwagi
 • nadruchliwość
 • trudności w nauce
 • trudności w zachowaniu
 • warto skonsultować się z terapeutą integracji sensorycznej w celu dokonania diagnozy

Diagnoza obejmuje:

 • wywiad z rodzicami
 • obserwację kliniczną dziecka
 • przekazanie pisemnej opinii wraz z zaleceniami

Diagnoza przeprowadzana jest na podstawie Testów Południowokalifornijskich (SCSIT) oraz prób obserwacji klinicznej.