Diagnoza psychologiczno - pedagogiczna zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży obejmuje:

  • wywiad diagnostyczny jest zebraniem informacji na temat rozwoju dziecka oraz obecnych trudności i deficytów rozwojowych.
  • obserwację dziecka – spotkanie z dzieckiem – próby przeprowadzane podczas obserwacji dostosowane są do wieku i do poziomu funkcjonowania osoby badanej. Obserwacja pozwala ocenić poziom nieprawidłowości rozwojowych.
  • konsultację specjalisty psychiatrii dzieci i młodzieży.
  • opinię diagnostyczną.