Świadczenia w poradni udzielane są bezpłatnie i bez skierowania.
Zapraszamy dzieci, młodzież doświadczające: sytuacji trudnych, kryzysowych, problemów komunikacyjnych z rodzicami, nauczycielami, zaburzeń lękowych, depresyjnych, przemocy i innych, które Was niepokoją.
Nasz zespół psychologów i psychoterapeutów czeka pod nr telefonu: 505 510 830

Świadczenia w Poradni realizowane są dla dzieci poniżej 7 roku życia, dzieci i młodzieży objętej obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcących się w szkołach ponadpodstawowych – do ich ukończenia, jednak nie później niż do ukończenia 21 roku życia a także ich rodzin lub opiekunów prawnych.

Adres poradni: ul. Zwycięstwa 1 ( budynek A), Sulechów

gizli