Poradnia Zdrowia Psychicznego NFZ

Poradnia Zdrowia Psychicznego świadczy usługi dla osób powyżej 18 roku życia w zakresie diagnozy psychiatrycznej i psychologicznej, leczenia oraz terapii zaburzeń psychicznych.

Poradnia Psychologiczna NFZ

Poradnia Psychologiczna świadczy usługi dla osób powyżej 18 roku życia w zakresie diagnozy psychologicznej, poradnictwa psychologicznego psychoterapii.

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży NFZ

Poradnia zajmuje się diagnozą psychiatryczną i psychologiczną, leczeniem oraz terapią dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 18 roku życia (w uzasadnionych przypadkach również osobami do 21 roku życia).