Zespół Leczenia Środowiskowego NFZ

Zespół Leczenia Środowiskowego (domowego) to forma leczenia i terapii dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Podstawową formą kontaktu są wizyty domowe.

Zapewnia świadczenia zdrowotne w środowisku społecznym pacjentom, którzy:

Zakończyli leczenie w oddziale całodobowym lub dziennym i wymagają dalszych, intensywnych oddziaływań socjoterapeutycznych, farmakologicznych i rehabilitacyjnych.

Z którymi nie udało się uzyskać trwałej efektywnej współpracy w leczeniu w warunkach oddziału szpitalnego lub poradni (chorzy wielokrotnie hospitalizowani).

Nie utrzymują się w innych formach leczenia.

Wymagają specyficznych form edukacji i terapii dostępnych w szerokiej ofercie ZLŚ , obejmujących także rodziny i opiekunów pacjentów.

Zgłoszenie do leczenia jest możliwe przez samego Pacjenta, jego rodzinę, oddział szpitalny, pomoc społeczną lub inne instytucje.

Po zgłoszeniu odbywa się wizyta konsultacyjno-diagnostyczna lekarza psychiatry, podczas której dokonuje się kwalifikacja pacjenta do leczenia w Zespole bądź skierowanie do innej właściwej formy leczenia lub rehabilitacji.

Każdy z pacjentów ma opracowywany przez zespół – indywidualny program terapii.

Do korzystania z porad psychologów i na terapię w ramach Zespołu Leczenia Środowiskowego konieczne jest skierowanie od lekarza psychiatry lub od lekarza rodzinnego.